Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

dinsdag 3 juli 2007

Racisme in discotheken aangepakt

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) werkt met de lokale overheden in de steden een specifiek beleid uit om discriminatie van allochtone jongeren in discotheken tegen te gaan.
Het weigeren van toegang aan allochtonen door portiers blijft een van de meest verspreide vormen van discriminatie in België.


Daarom stapt het Centrum nu naar de steden om lokaal een gedragscode voor portiers af te spreken. Een eerste proefproject in Leuven werpt vruchten af, zegt Johan Otte van het CGKR. Ook Gent krijgt binnenkort een specifiek 'deuren'-beleid.
.
.