Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

vrijdag 29 juni 2007

Vlaams Belang had meeste schijnkandidaten op 10 juni

Meer dan een kwart van de verkozenen van het Vlaams Belang (6 van de 22) in Kamer en Senaat hebben hun mandaat niet opgenomen. De partij heeft daarmee het hoogst aantal 'schijnkandidaten' van alle Vlaamse partijen .De Wakkere Burger, een vzw die werkt rond burgerparticipatie en lokale democratie, strijdt al jaren voor maatregelen die maken dat de kiezer daadwerkelijk bepaalt wie in het parlement komt door onder meer de invoering van het systeem dat kandidaten die effectief verkozen worden op een ander bestuursniveau onmiddellijk hun vorige mandaat verliezen, en door de volledige afschaffing van de aparte lijsten voor opvolgers.

- De onbetwistbare kampioen inzake kiezersbedrog

.

Assisenproces Hans Van Themsche start op 1 oktober


Het Assisenproces van Hans Van Themsche (19) zal op maandag 1 oktober van start gaan. Dat heeft de eerste voorzitter van het Antwerpse Hof van Beroep beslist. Aanvankelijk was vrijdag 5 oktober als startdatum genoemd, maar die wordt nu dus met een kleine week vervroegd. Het proces zal wellicht twee weken in beslag nemen.Raadsheer Michel Jordens zal als voorzitter alles in goede banen leiden.
- Vonnis Van Themsche (video)
- Reconstructie racistische moorden (video)
.

donderdag 28 juni 2007

Het korte geheugen van Filip De Man

Vlaams belanger Filip De Man vind het ongehoord dat een inwoner uit Sint-Niklaas veroordeeld werd tot twee maanden cel en een boete van 1100 euro omdat hij burgemeester Freddy Willockx van Sint-Niklaas opnieuw beledigde (in 2003 werd hij al voor gelijkaardige feiten veroordeeld) . Tussen april 2003 en december 2006 had de man een affiche voor het raam van zijn woning hangen waarop hij Willockx met Hitler vergeleek .
Filip De Man jammert op zijn website " Vlaams Belangers worden voortdurend voor nazi en fascist uitgescholden, misschien moeten wij ook eens werk maken van een klacht?"
De tijd "van eens een klacht neer te leggen " (104 om precies te zijn ) ligt nochtans vers in het Vlaamse geheugen .

Toen collega-VB'er Johan De Mol een proces aanspande tegen de schrijvers van het boek "het gevaar De Mol" sloot Filip De Man zich daarbij aan met een klacht wegens plagiaat (!) van zijn boek ‘De zaak Demol, een commissaris geflikt’ en eiste zo maar eventjes 260.000 euro schadevergoeding .
Johan De Mol was ooit lid van het extreem rechtse front de la jeunesse
( dat genoemd werd in het dossier rond de bende van Nijvel ) maar ontkende dit steevast , pas wanneer De Mol geconfronteerd werd met een kopie van zijn lidkaart gaf hij dit later ook schoorvoetend toe (zie video )


Van de meer dan 100 klachten die verzameld waren door Demol en De Man tegen de auteurs weerhield het Hof van Beroep er uiteindelijk 3 ( meer) .
Het hof beoordeelde citaten uit het officiele benderapport als laster en Johan De Mol mocht geen leugenaar genoemd worden (?) .
Na een procedureslag van zeven jaar stuurde onlangs het hof van cassatie de zaak terug naar het hof van Beroep in Antwerpen .
Filip De Man behoort tot de harde strekking binnen het Vlaams belang en verklaarde ooit in het Vrt programma "de zevende dag" dat moslims onmogelijk democraat kunnen zijn .(zie video)

Debie over het Antwerpse onveiligheidsgevoel

Test-Aankoop ondervroeg de stedelingen over 11 aspecten die een impact hebben op de leefkwaliteit in een stad: huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, mobiliteit, stadslandschap, werkgelegenheid, milieu, veiligheid, winkels, ontspanning en stadsbestuur.
Bart Debie , voor wie Antwerpen één groot rovershol is waar de opuimkits elkaar verdringen , voelde zich hierin bevestigd door de cijfers van Test-Aankoop .


"Test-Aankoop : stad Antwerpen krijgt 3,3/10 voor aanpak onveiligheid" staat op zijn haatlog te lezen . Debie gaat nogal vlug voorbij het feit dat dit enkel het (buik)gevoel weergeeft van de bevraagde Antwerpenaar en dus allerminst op misdaadcijfers berust , een buikgevoel dat hij en z'n partij dagelijks voeden met propaganda waarin doorgaans een loopje genomen wordt met de waarheid .
Dat Debie (die zelf als veroordeelde crimineel in de misdaadcijfers staat) ook een steentje bijdraagt tot het onveiligheidsgevoel , lezen we niet . De doortocht van Hans Van Themsche en de explosieve groei aan racistisch geweld deed het veiligheidsgevoel waarschijnlijk ook al geen deugd.
Debie wil dat veiligheidsgevoel opnieuw in ere herstellen door op elke straathoek gevaarlijk uitziende politiehonden te plaatsen . Echter tevergeefs ,de Antwerpse burgemeester Janssens ziet voorlopig niets in een fascistische politiestaat . Diezelfde politiehonden hebben ook niet kunnen verhinderen dat Debie (die er dagelijks mee in contact kwam ) aan het stelen en folteren ging.

Terug naar de Antwerpse cijfers van Test-Aankoop , die op vlak van veiligheid en criminaliteit niet denderend zijn . Toch blijkt de stad amper één procent onder het Europese gemiddelde te liggen (de hoogste quotering kreeg het Italiaanse Campo Basso met 6.2%). Ter vergelijking : Gent staat vijfde in de internationale ranking terwijl het voor criminaliteit en veiligheid amper 1.5% hoger scoort dan Antwerpen .
Een andere veroordeelde ex-flik, Vlaams belanger Johan Demol, zal zijn hartje kunnen ophalen bij de Brusselse cijfers die nog een halve procent lager liggen dan die van Debie's rovershol.
.

Van Gaever en Creyelman wisselen van assemblee

Terwijl de VB-fractie in het vlaamse parlement week na week zit te zemelen op de stoeltjesdans bij andere partijen , verwisselen binnen het Vlaams Belang (oa.) Frank Creyelman (foto 1 ) en Freddy Van Gaever (foto 2 )van assemblee. Creyelman is uittredend gecoöpteerd senator en verhuist naar het Vlaams parlement, waar hij de volgende opvolger in rang was . Bij de volgende Vlaamse verkiezingen moet hij als Mechelaar de plaats innemen van Luk Van Nieuwenhuysen . Freddy Van Gaever neemt Creyelmans' plaats in als gecoöpteerd senator.


Van Gaever wil in het Vlaams parlement pleiten voor vrachtwagens met lange neuzen , hiervoor haalde hij de mosterd bij voormalig partijlid Michel Montens , een vrachtwagenchauffeur die in het VB een mogelijkheid zag om zijn grieven over de transportsector op tafel te krijgen .
Twee jaar na het toetreden van Van Gaever verliet Montens de partij.
Hij zei zich niet meer terug te vinden in de autoritaire en racistische stijl van Dewinter.
Frank Creyelman
werd als senator nooit verkozen, maar telkens gecoöpteerd, tot grote ergernis van Geert Van Cleemput die Creyelman in zijn boek " Vlaams geblokkeerd" (foto 3 ) te kijk zet als een politiek pluimgewicht.Creyelman haalde eind jaren negentig de pers toen hij als VB-fractieleider in Mechelen een salon, een koelkast, een Libelle-abonnement, een gsm-abonnement en verschillende andere persoonlijke uitgaven liet betalen door de stadskas door ze als onkosten van de VB-fractie voor te stellen.
(bronnen : Gva & Barth )

woensdag 27 juni 2007

Groen! legt klacht neer bij het CGKR


Na de racistische toespraak van Nico Creces legt Groen ! klacht neer bij Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) .
In een mededeling laat Jan Laeremans (foto) , fractievoorzitter van het Vlaams Belang in de provincieraad, weten dat zijn partij in haar toespraak: "op geen enkele manier een hele bevolkingsgroep heeft willen stigmatiseren, maar wel het beleid van de provincie heeft willen aanklagen dat erin bestaat om zoveel mogelijk eieren te leggen onder alle nieuwkomers, vanwaar ze ook zijn en wat hun gebruiken ook zijn .De uitspraken over de rochelende sportbeoefenaars waren in dit kader louter ironisch bedoeld ".

Ook schiet Laeremans als vanouds op de journalisten en vind de titel “VB'er wil spuwbakken voor rochelende minderheidsgroepen” een toonbeeld van desinformatie . Hij voegde er nog aan toe de volledige verantwoordelijkheid op zich te nemen .

- Oordeel zelf over de toespraak van Nico Ceres (klik hier )
.

dinsdag 26 juni 2007

Nico Creces onderstreept racistisch karakter Vlaams belang

Een 20-tal Vlaams-Brabantse provincieraadsleden van diverse partijen hebben dinsdag de raadszaal verlaten uit protest tegen de hatelijke inhoud van een toespraak van Nico Creces (Vlaams Belang).
In zijn commentaar op het beleidsplan van de deputatie suggereerde hij onder meer spuwbakken te subsidiëren "om het onderrochelen
van sporthallen door minderheidsgroepen te voorkomen".
in zijn toespraak uitte hij felle kritiek op "het prinsheerlijk onthaal" dat de overheden in ons land voorzien voor nieuwkomers.

Hij wees hierbij op provinciale tolken in alle wereldtalen, onthaalbureaus, integratiecentra, inburgeringsplatformen, diversiteitsplannen, minderhedenbeleidsplannen ... "en nu ook al een behoeftedekkend aantal slachtplaatsen voor het jaarlijks offerfeest".
"In onze sporthallen kunnen we misschien nog een behoeftedekkend aanbod aan spuwbakken subsidiëren, want in Wemmel hebben ze onlangs moeten vaststellen dat bepaalde minderheidsgroepen voor hun geloof hun speeksel niet mogen inslikken en de sporthal wordt ondergerocheld. En als de mammobiel een deel van de zogenaamd kwetsbare groepen niet bereikt, kunnen we hem misschien groen schilderen en imam-mobiel noemen", aldus Creces.


-
"Ze prostitueert zich voor de islam"
- Vlaams Belang: Karin Milik blijft, Tessa Op De Beeck eruit!
- Negationist en neonazi David Duke te gast bij bodyguard Dewinter
- Racisme in lokaal partijkrantje breekt gewezen VB-voorzitter zuur op (video)
.

maandag 25 juni 2007

Nederlandse Juf draagt Hoofdoekje : Slachtofferhulp voor leerlingen en juf geschorst

Kinderen van groep acht van de Montessorischool in Roermond zijn vanmorgen een uur lang in gesprek geweest met twee deskundigen van de GGD. Dat gebeurde nadat ze vrijdag te horen hadden gekregen dat hun lerares (Juf Ellen) niet meer naar school komt. De lerares is gestraft omdat ze de pers heeft ingeschakeld over bestuurlijke zaken op school, en vanwege het feit dat ze met een hoofddoek naar school kwam.

Zij wilde de kinderen hiermee een standpunt bijbrengen over het belang van vrijheid van godsdienst. Omdat de kinderen zo waren geschrokken van de ordemaatregel voor hun lerares, kregen ze hulp van de GGD. Een aantal kinderen wilde uit protest ook met een hoofddoek naar school te komen, maar dat is niet gebeurd.

Update : VIDEO (klik hier)
.

'I hate niggers'


Atlete Elodie Ouedraogo is het slachtoffer van racisme. Op de auto van de Tiense werd de tekst 'I hate niggers' gekrast. "Het gebeurt telkens 's nachts, en dat nu al voor de vierde keer. Ook zijn de banden al lekgestoken. Telkens moet ik dan de franchise betalen, 500 euro." De atlete heeft een klacht ingediend bij de politie.- Racisme in opmars
- Je wordt niet als racist geboren
- Extreemrechtse jongeren terroriseren asielzoekers (video)

zaterdag 23 juni 2007

Vlaams Belangers overwegen overstap naar LDD


Na de onverwacht goede resultaten en het halen van de kiesdrempel voor Lijst Dedecker staat het mobieltje van Verstrepen niet stil .
" Er melden zich kandidaten om mee te werken en er melden zich VLDers en Vlaams Belangers die willen praten over de mogelijkheden.
Bij de VLD zijn ze meestal niet gelukkig met de te linkse koers en bij de Vlaams Belangers zitten ze met het opgesloten uitzichtloze cordon en de 'nieuwe' verharding. 'Jullie hebben meer toekomstmogelijkheden' word in één adem daaraan toegevoegd. " schrijft ex.VB'er Jurgen Verstrepen op zijn website .

.

Vertstrepen blijft in het Vlaams parlement

Jurgen Verstrepen (Lijst Dedecker) behoudt zijn zitje in het Vlaams Parlement. LDD-kopstuk Jean-Marie Dedecker verhuist waarschijnlijk wel naar de Kamer. Beiden werden op 10 juni verkozen in de Kamer. Als ze daar hun zitje innemen, worden ze in het Vlaams Parlement vervangen door een lid van hun gewezen partijen, VB en Open Vld. Verstrepen blijft alvast in het Vlaams Parlement. Dedecker zou dan zijn onervaren fractie in de Kamer gaan leiden.

Ook nog : de naamsverandering van Lijst Dedecker is op de lange baan geschoven. Het was de bedoeling dat de partij na de verkiezingen zou worden omgedoopt tot de Partij van het Gezond Verstand. De partij beseft nu dat LDD een merknaam is geworden die ze niet zomaar mag weggooien. (DM)

donderdag 21 juni 2007

Borgerhoutse 'catkiller' ?

Volgens de zelfverklaarde kattenliefhebber Bart Debie is er in de buurt van de Borgerhoutse Florastraat een "catkiller" aan het werk, de dader zou al 30 katten omgebracht hebben .
Niet zo verwonderlijk voor Debie , want "in Borgerhout woont volk van allerlei pluimage" schrijft de veroordeelde ex-flik op zijn haatlog .
Woensdag stelde hij hierover in de gemeenteraad een vraag aan de schepen voor dierenwelzijn Luc Bungeneers, doch bij de politie bleek geen enkele klacht binnengekomen te zijn .
Debie voelt zich nu min of meer bij de neus genomen en vraagt dat de betrokkenen alsnog klacht neerleggen bij de wijkagent.

.

briefje aan Wilders


Nadat hij nog maar 's van leer trok in de Nederlandse tweede kamer kreeg de islamofobe populist Geert Wilders (fractieleider PVV) bovenstaand briefje toegeschoven van Pvda-kamerlid Diederik Samsom .
Het publiekelijke optreden van de gewezen "blowende en zuipende punker " wordt door zijn controversiële uitspraken en aanstootgevende verklaringen de laatste jaren als maar driester en schandelijker.
Het Meldpunt Discriminatie Internet heeft in korte tijd een groot aantal meldingen ontvangen over uitingen gedaan door Wilders .

woensdag 20 juni 2007

Centrum twintig keer naar rechter voor racisme in 2006

Vorig jaar engageerde het Centrum voor Gelijkheid van Kansen ( CGKR ) zich in twintig gerechtelijke procedures op basis van racisme, antisemitisme of negationisme. Dat zijn er een pak meer dan in 2005 (12), 2004 (12) en 2003 (14). In 2006 behandelde het CGKR ook tien gerechtelijke dossiers omtrent mensenhandel en vijf met niet-raciale achtergrond.Van de 650 meldingen van racisme of raciale discriminatie die het CGKR in 2006 ontving, ging er 17 pct over de arbeidsmarkt. In 2005 was dat nog 15 procent. De meldingen van racisme of raciale discriminatie vormen bijna 40 pct van het totaal aantal meldingen van discriminatie, racisme en haatmisdrijven (1.649 klachten in 2006).
Na meldingen van racisme, staan de meldingen van discriminatie omwille van een handicap op de tweede plaats met 12 procent van het totaal aantal klachten, wat neerkomt op 192 dossiers.
(Nieuwsblad)

Dewinter roept op tot stilte

Vlaams belang Hopman Philip Dewinter roept zijn partijgenoten op om de komende weken analyses en commentaar over de toekomst van de partij niet langer in de pers te ventileren .
" we laten alles bezinken en over enkele weken zien we wel verder . Dat zou een richtlijn moeten zijn voor de hele partij . Het is heel erg onverstandig om in de pers uitspraken te doen die Strategieën voor de toekomst nu al bezwaren of hypothekeren ".
Dewinter kwam tot deze uitspraak nadat Marie-Rose Morel gisteren verklaarde dat Bruno Valkeniers beter nog geen kandidaat voorzitter zou zijn in 2008 omdat hij nog niet lang genoeg bij de partij is . ( zelf is Morel amper 18 maanden langer lid van de partij dan Valkeniers ) .
Volgens Morel staat de partij vrijwel unaniem achter een verlengd voorzitterschap van Vanhecke , zelf zegt ze geen kandidaat voorzitter te zijn . Hiermee toont het VB duidelijk aan dat er van echte vrije voorzittersverkiezingen geen sprake kan zijn .
(DM)

dinsdag 19 juni 2007

De lichtekooi van Pro-Köln

Op Zaterdag 16 juni was Bart Debie te gast bij zijn Duitse vrienden van de extreem-rechtse 'volksbeweging' Pro-Köln (foto).Debie was uitgenodigd om er zijn geestesgenoten te ondersteunen in hun strijd tegen de bouw van een moskee in Köln-Ehrenfeld. Daarover kon u reeds meer lezen op de site van AFF en deze van Debie.

Behalve met de komst van Debie en ander europees extreem rechts tuig haalde Pro-Köln enkele maanden terug ook het nieuws met iets wat het Vlaams belang zeker niet vreemd in de oren moet klinken, problemen met portretrechten en foute foto's op hun propaganda .
Een blaadje dat door de rechts-extremisten (Pro-Köln ) in Keulen onder scholieren werd verspreid met daarop een gezonde Duitse deerne, blijkt in werkelijkheid een Tsjechisch erotisch model te zijn. Het model in kwestie blijkt door de makers van het boekje "Objektiv" zonder toestemming te zijn gekopieerd van de site SweetNaturalGirl.com, een erotische site van Nederlandse origine. Er zijn geen rechten over de foto's betaald en bovendien is de site ongelukkig met de context waarin de foto's zijn gebruikt.

De 'Pro Köln'-beweging geeft in het boekje (oplage 3000 stuks) hoog op over de Duitse cultuur. Dat het aantrekkelijke toonbeeld nu Tsjechisch blijkt, zet de makers te kijk. In het 24-pagina's tellende boekje wordt naast artikelen over voetbal en de opening van een nieuwe hal voor klimsport ook gewag gemaakt over moslims die geen grenzen kennen in de omgang met Duitse vrouwen.
Bedrijven die in het blaadje hebben geadverteerd voelen zich door de inhoud ook overvallen. "Bij ons dansen mensen van alle afkomsten en huidskleuren", klaagt een eigenaar van een dansschool in Die Tageszeitung.


-Debie en Pro-köln slachtoffer van 'links geweld'
-Vlaams belang opnieuw gastheer voor Pro Köln
-Oostenrijkse connecties van het Vlaams Blok
- “We gaan op safari, maar het is beter om de dieren niet te voederen”
.

zaterdag 16 juni 2007

Filip De Man teruggefloten

Het rommelt in de partijtop van het Vlaams belang , alweer . Dit keer is het Filip De Man die de kat de bel aanbindt . Deze week hoorden we De Man op TV-Brussel nog zijn ongenoegen ventileren over de slechte kiesresultaten in Brussel , mede daardoor geven sommige VB'ers uit de partijtop Brussel op als verloren , en dat zint De Man niet .


Voor het kamerlid moet het Vlaams Belang zich communautair Vlaamser blijven opstellen dan de N-VA , inzake waarden en normen rechtser dan de CD&V en inzake vreemdelingen strenger dan Lijst Dedecker. De Man pleitte vandaag in De Standaard voor een doorlichting van het
partijprogramma in de herfst en voor vervroegde bestuursverkiezingen.
Op die manier kan Frank Vanhecke als voorzitter worden herbevestigd, zei hij. Vanhecke verklaarde na afloop van de partijraad dat De Man niet werd teruggefloten maar dat de raad vaststelde dat de vraag zich niet stelt. Filip De Man had echter de indruk dat Vanhecke niet negatief stond tegenover zijn vraag.
De partijraad van het Vlaams Belang heeft geen beslissing genomen over het vervroegen van de voorzittersverkiezing . Frank Vanhecke , de huidige voorzitter van het Vlaams belang werd destijds niet verkozen maar aangesteld door Karel Dillen .


- Flip De Man ziet het aan de schedel
- "Van mij krijgt het Zuiden geen bal"
- "Een moslim kan geen democraat zijn" (video)
- Filip De Man over Obama
.

vrijdag 15 juni 2007

Proces Raes uitgesteld

Het proces tegen Roeland Raes , oud-senator en ondervoorzitter van het 'toenmalige' Vlaams Blok, is voor de Brusselse correctionele rechtbank uitgesteld naar 19 oktober. Raes wordt vervolgd voor negationisme na uitspraken in het reportagemagazine Netwerk op de Nederlandse televisie (lees meer hier en Hier). In 2001 nam Raes ontslag als ondervoorzitter en legde al zijn functies binnen het VB neer. Een RTBF cameraploeg ontdekte per toeval dat Raes eind 2004 nog steeds aktief was binnen het VB , ditmaal als hoofd van de VB-studiedienst (zie video).


"Zolang niet bewezen is dat hij eigenhandig zes Joden gewurgd heeft, is er niets aan de hand"


Secretaris-generaal Michael Graff van de Oostenrijkse ÖVP (Österreichische Volkspartei ) in 1986 over het duistere oorlogsverleden van Kurt Waldheim , die gisteren op 88-jarige leeftijd overleed .
In 2000 ging de ÖVP nog een coalitieregering aan met de extreem rechtse populistische Vrijheidspartij van Jörg Haider .

- Haïder in de bres voor nazi-crimineel (video)

.

donderdag 14 juni 2007

Euro-Lock gooit het roer om


De beveiligingsfirma Euro-Lock uit Drongen heeft zich verontschuldigd bij Murat Caliskan (foto ) , de 34-jarige Turkse sollicitant die werd afgewimpeld met een racistische mail. Het bedrijf werd daarvoor eind maart veroordeeld wegens discriminatie.( lees hier en hier )
In een minnelijke schikking is overeengekomen dat Caliskan een vergoeding krijgt van 5.000euro die hij op zijn beurt wil schenken aan een goed doel. Euro-Lock verbindt zich er tevens toe te stappen in een diversiteitsplan.


'Al meer dan tweeduizend Vlaams bedrijven hebben zo'n plan', zegt Jozef De Witte van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding . 'Het wordt op maat van het bedrijf gemaakt. Vaak houdt dat in dat alle medewerkers inclusief de directie een vormingscursus over diversiteit op de werkvloer krijgen. Soms wordt een streefcijfer vooropgesteld voor de aanwerving van bijvoorbeeld vrouwen of allochtonen.'
De Witte: 'We hebben sluitende waarborgen afgesloten met Euro-Lock. Als het bedrijf zich niet houdt aan de afspraken, zal het hen verschrikkelijk veel geld kosten'.
De eerste zichtbare maatregel is de ethische code die Euro-Lock op haar website heeft geplaatst. Daarin staat dat 'tijdens de wervings- en selectieprocedure alle sollicitanten op gelijke voet worden behandeld'.
(Nieuwsblad)

" De ware ondergang van Adolf Hitler "

woensdag 13 juni 2007

Beelden herdenkingstocht Florentine Rost van Tonningen

Zaterdag 2 juni verscheen op deze blog (lees hier) een stukje over de herdenkingsmars voor Florentine Rost Van Tonningen , beter gekend als de zwarte weduwe .
Zij was de echtgenote van Meinoud Rost Van Tonningen , een Nederlands politicus die als voorman van het Nederlandse nationaalsocialisme tijdens de Tweede Wereldoorlog vergaand collaboreerde met de Duitse bezetters . Florentine Rost Van Tonningen ontvluchtte Nederland en woonde tot haar dood in Waasmunster (België ) , later werd ze begraven in Nederland (Rheden ).
Van de herdenkingsmars ( door de NVU ) hebben we nu pas beelden gevonden .Original Video - More videos at TinyPic


Toespraak NVU voorzitter Constant KustersDe zwarte weduwe werd meermaals in het gezelschap gesignaleerd van Vlaams Belangpolitici als Roeland Raes en Francis Van den Eynde. Ze stond ook in contact met Gudrun Burwitz, dochter van SS-leider Heinrich Himmler, en bleef vasthouden aan het gelijk van Hitler.( lees hier )

.

" Niemand beeft nog als Frank Vanhecke blaft "

Het is niemand opgevallen , maar Vlaams belang moet zwijgen over winnaars en verliezers .
In 2004 " verloor " Steve Stevaert de Vlaamse verkiezingen omdat iedereen die vergeleek met de federale verkiezingen van 2003.
In 2007 maakt om welke onbegrijpelijke reden dan ook niemand nog een structurele vergelijking voor het Vlaams belang met 2004 .
Wel aan dan : het Vlaams belang speelde 5.1 % van de stemmen kwijt . Het is de tweede verkiezing op rij dat het Vlaams belang geen indruk maakte .


Vorig jaar gaf Patrick Jansens een doodsklap aan Philip Dewinter , vandaag beeft niemand meer als Frank Vanhecke blaft . Het Vlaams belang is verworden tot een zweeppartij die niet meer kwetst . Alle aandacht gaat nu naar Yves Leterme , de man die voortaan de Vlaamse volksaard belichaamt . Die claim kan het Vlaams belang niet meer leggen .
Afserveren dus.
(DM over de zwakke score van het VB bij de jongste verkiezingen )


Vanhecke over de veertiende "verkiezingsoverwinning" van het Vlaams belang


De winnaars van vandaag zijn de verliezers van morgen. En de verliezers van vandaag zijn de winnaars van morgen. (Gerolf Annemans op zijn webstek )

Humor : " Neonazi social program "

Al enige tijd te zien op You Tube , maar blijft grappig .

Zoek de dertien verschillen

We hebben niet lang moeten wachten op een reactie van Björn Roose,
op zijn blog legt hij nog eens haarfijn uit hoe de vork nu precies aan de steel zit,
en doet dat zoals wel vaker, vrij grondig.(LEES HIER MEER )
En telkens wanneer Björn het warm krijgt, dan slaat hij aan het kuisen .
Deze keer was (jawel) zijn You Tube account aan de beurt, de collectie favoriete filmpjes ziet er na een grondige afslankingskuur plots helemaal anders uit (van 55 naar 42 favoriete video's).
Op de "voor"-afbeelding ziet men rechtsboven (vrij vaag) nog het oorspronkelijke aantal video's, een betere afbeelding kunnen we helaas niet meer geven.

VOOR(dubbelklik op de afbeeldingen voor een groter beeld)NA


of ga zelf een kijkje nemen
( Klik Hier ).

Update :
bekijk enkele verwijderde video's : (Klik hier )
(we hebben ze op een aparte playlist gezet )
.
.

dinsdag 12 juni 2007

waar zijn die onbehoorlijke vreselijke extremisten ? Toon ze mij

Verleden week hoorden we Frank Vanhecke verontwaardigd van zich afbijten nadat ex-VB'er Jurgen Verstrepen zijn bedenkingen had bij de extreme achterban van het Vlaams belang (video).
Volgens Vanhecke zit Verstrepen uit zijn nek te kletsen (toegegeven, doet ie wel vaker) en bestaat de VB-achterban enkel uit eerlijke hardwerkende mensen die enthousiast voor hun mening opkomen, dat wel. maar onbehoorlijke extremisten .... ?

" Toon ze mij "


Als er één extremist (een onbehoorlijke dan nog) in de partij zit die Vanhecke als voorzitter wel moet kennen, dan is het Björn Roose. Meer zelfs, ten tijde van de verruiming binnen het VB (nu kiest de partij opnieuw resoluut voor de harde lijn) werd Roose regelmatig door Vanhecke op de vingers getikt vanwege erg foute uitspraken en publicaties op zijn website.

(foto : Bjorn Roose samen met Koen Dillen en Luc Vermeulen op een strijdmeeting in Roeselare)


De 34-jarige Bjorn Roose uit Zande-Koekelare was lid van VBJ (een stuk radicaler dan het VB), is nu bij Voorpost actief als persverantwoordelijke en komt aan de kost als medewerker op het secretariaat van de Vereniging Vlaams Belang Mandatarissen (VVBM), waar Luc 'Kosmos' Dieudonné zijn directe chef is. Roose spartelt er de dag door met vuilspuiterij op het internet en het bijhouden van zijn persoonlijke weblogs waarop pleidooien gehouden worden voor de swastika (wat volgens Roose een onderdeel is van ons cultureel erfgoed, net als Stijn Hiers is hij gek op de Noorse mythologie en de symbolen van het Derde Rijk), of waarop hij 'Prussian Blue' aanprijst (twee Amerikaanse zusjes van een jaar of 12 die neonazi-klassiekers zingen) en gedichten publiceert van collaborateur Bert Peleman. Sinds Vanhecke hem enkele malen op de vingers tikte is Roose op z'n weblog iets voorzichtiger geworden, maar op allerlei aanverwante fora en blog's laat hij zich minder door de voorzitter kuisen.


Zo stootten we op een blauwe maandag toevallig op de YouTube-account van Björn Roose (klik op de afbeelding voor een vergroting).
Wat we onder zijn Favoriete Filmpjes (*) te zien kregen was behalve enkele Vlaams belang spotjes een aaneenschakeling van nazi-propaganda met een uitgesproken voorliefde voor de Nederlandse collaboratie (NSB) en video's ter verheerlijking van het IRA-geweld.
Met zijn pronazi-houding hoort Rosse binnen het Vlaams belang thuis in de cluster Veys-Hiers-Van Damme-Van Parys (die allemaal een VBJ-verleden hebben), hun rol is eerder die van 'aparatsjiks', zij die hun inkomen aan de partij danken en vooral bezig zijn met de organisatorische kant.

(*) Onmiddellijk na het verschijnen van dit artikel kuiste Björn Roose z'n YouTube-account, lees hier meer .

- Björn Roose (Voorpost) over kindersterfte in Afrika : "Meer overlevers betekent ook meer voortplanters "
- VB-fractievoorzitster samen met Voorpost & SMF op Nazi-bedevaart
- Vlaams Belang moet neo-nazistische leden uitsluiten (video)
- Gemeenteraadslid Vlaams Belang tatoeëert SS-slogans en nazisymbolen
- Vlaams Belanger schrijft Hitler-boek
- Vlaams Belang gemeenteraadslid riskeert 3 maand cel na Hitlergroet
- Neonazi-bijeenkomst in VB-secretariaat


(met dank aan Barth)

maandag 11 juni 2007

Dronken Sarkozy geeft persconferentie op G8

In Sarkozy-land komen deze beelden niet op TV en zwijgen de kranten als vermoord .
Toen journalisten in mei erachter kwamen dat mevrouw Sarkozy niet
had gestemd , kregen de Franse kranten en tv eveneens het vrij duidelijke advies om in hun berichtgeving hierover niets te vermelden . De Franse media, die over het algemeen meer ontzag voor politici hebben dan Vlaamse of Angelsaksische media, zijn bang voor de groeiende greep die Nicolas Sarkozy wil krijgen op de Franse media. Sarkozy is niet alleen bevriend met Lagardère (grootste tijdschriftenuitgever ter wereld), maar ook met Serge Dassault (eigenaar van onder andere Le Figaro) en Martin Bouygues , eigenaar van Europa’s grootste televisiestation TF1.

Bont en blauw op straat ....

Ook Nederland stemde bij de vorige verkiezingen (tweede kamer) lekker rechts .
Meer veiligheid , meer blauw op straat en vooral minder geduld met nieuwe Nederlanders .
Ter illustratie hebben we een recent filmpje dat we op You Tube aantroffen .
Hierin zie je hoe de politie Haaglanden te werk gaat met een kreupele oude man die de moed had het op te nemen voor een vrouw die volgens hem onterecht beticht werd van een klein misdrijf (bedelen) .

Vals , giftig en laag bij de gronds: False Morel
Klik op de afbeelding
( Met dank aan barth )

Le Pen afgeserveerd

Bij de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen incasseerde het extreem rechtse Front National rake klappen , de partij van Jean Marie Le Pen strandde op een goeie 4 % . De tweede zware nederlaag op korte tijd betekent vrijwel zeker het einde van de politieke carrière van Le Pen .
In april zakten Filip Dewinter en een handvol VB-militanten nog af naar Parijs om er Le Pen te steunen bij de presidentsverkiezingen , Le Pen verloor nadien één miljoen kiezers .

" zalf voor de poep "


" Het wordt hoog tijd dat Dolf (Adolf Hitler ) Terug komt , het Vlaams belang is veel te slap " , " Zalf voor de poep , maar niets meer . Voor mij is het simpel : allemaal neerschieten die zwartzakken " .
Ontevreden Vlaams belang-militant in het partijhoofdkwartier .

(hln)

Vlaams belang : de voorkeurstemmen

7480 West-Vlamingen vragen Emma Vanhecke-Geldhof (foto) om de deuren van de geriatrie achter zich dicht te trekken en naar het parlement te sloffen .
De vijfentachtig jarige moeder van Vlaams belang voorzitter Frank Vanhecke
( "als je kind vraagt om op de lijst te staan dan doe je dat ") haalde daarmee de vierde hoogste score voor het VB in West-Vlaanderen.

In het kader van meer veiligheid willen 8393 kiezers uit de provincie Antwerpen met Bart Debie (foto rechts ) een veroordeelde crimineel naar het federale parlement sturen .

Francis Van den Eynde was in Oost-vlaanderen goed voor 14238 voorkeurstemmen en komt daarmee op de tweede plaats , na Guy D'haeseleer (32983 stemmen ) .
Tot slot haalde Filip Dewinter als lijstduwer voor de VB-Senaatslijst 128821 voorkeurstemmen , zo'n negentigduizend stemmen minder dan zijn voorzitter en lijsttrekker Frank Vanhecke .
Voor de kamer (Antwerpen ) verzamelde Gerolf Annemans 88154 stemmen .

( Alle cijfers vind u hier )

zondag 10 juni 2007

Lijst Dedecker verrast , Vlaams belang verliest zetelCD&V/N-VA is met ongeveer 30% de winnaar van de federale verkiezingen , grote verliezers zijn de paarse regeringspartijen .
Lijst Dedecker verraste door 4 zetels in de wacht te slepen . Extreem-rechts zou om en bij de 19 procent halen, een stijging iets meer dan één procent ten opzichte van 2003 (17,9 procent).
Toch verliest het VB een zitje in de Kamer: van achttien naar zeventien.
Dewinter :" Dedecker deed het uitstekend , links en paars zijn dood en al wie zich progressief noemt moet dat maar eens gaan beseffen " .
Bij het vlaams belang is iedereen tevreden met de winst van -1 zetel en met 19.2 % is het doel van 20% bereikt .
Volgens alle partijvoorzitters ( behalve Dedecker ) blijft het cordon bestaan. ( alle uitslagen)

Humor

Wouter Deprez met Tips voor de nieuwe Premier ....

André Wynen overleden

Dokter André Wynen (83), stichter en voormalig voorzitter van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) en emeritus secretaris-generaal van de ‘World Medical Association’, is vandaag overleden. Hij bezweek aan de verwondingen die hij begin vorige week had opgelopen bij een zwaar verkeersongeval. Dat meldt een van zijn medewerksters.
In 1944 werd hij als student en verzetsstrijder opgepakt door de Duitsers en gedeporteerd naar de concentratiekampen van Breendonk en Buchenwald .

Na zijn vrijlating, zette hij zijn studies geneeskunde verder en werd chirurg.
Met pensioen trad hij in september 2004 toe tot de "Groupe Memoire" van Breendonk, die als doel heeft te strijden tegen neo-nazisme en extreem-rechts en jongeren te informeren over wat er tijdens de oorlog gebeurd is.

André Wynen heeft zich altijd zorgen gemaakt over de opgang van extreem-rechts. Hij hoopte dat extreem-rechtse partijen verboden zouden worden.

André Wynen, Voorzitter Groupe Mémoire te Breendonk.
Declaratie Breendonk. 2007

Wij de overlevenden van de kampen, die het geluk hadden levend terug te keren en die nog daar zijn om te getuigen, hebben het recht te spreken in naam van hen die niet zijn weergekeerd en die hun leven gaven om ons Vaderland haar vrijheden en haar democratische waarden terug te geven.

Samen met hen, doen we een plechtige oproep aan al onze burgers, opdat deze enorme offers heden niet zouden te pas komen aan de parlementsleden met hun te beledigen door hun speeches te beëindigen met de wens van België te zien barsten, en met de eed van trouwheid aan onze instellingen te beëindigen met de naziegroet : het is ten zeerste onburgerlijk dat deze onwaardige parlementairs nog worden geduld in het Paleis der Naties, wegens hun parlementaire onschendbaarheid, en niet worden weggejaagd als criminele medeplichtigen van hen die gemoord hebben voor onze ogen.

In naam van hen die we vertegenwoordigen, eisen we dat sancties in de wet worden ingeschreven die leiden tot de onverkiesbaarheid van deze partijen en hun medeplichtige kandidaten veroordeeld voor het niet respecteren van de Europese Conventie van de Rechten van de Mens, opgenomen in ons Belgisch Recht sinds 1953, en dat aan deze onwaardige parlementleden het betreden van het parlement voor immer wordt ontzegd.

We verwachten dat alle democraten van ons land ons zullen steunen in denkelijk onze laatste weerstandsdaad, die tot doel heeft ons te ontdoen van al deze vrijheidsverkrachters die onze democratie ondermijnen en onteren en alles in het werk stellen om haar te vernietigingen.

André Wynen

zaterdag 9 juni 2007

Humor


De fascist karel Dillen komt bij de hemelpoort en ziet daar een lange rij wachtenden staan.

Dillen meent dat hij belangrijk is en gaat gelijk vooraan staan: “ Ik ben Karel Dillen en wil nu naar binnen. ”

Petrus: “ Voor het aanzien van God is iedereen gelijk , dus achteraan aansluiten. ”

Mokkend druipt de fascist af.

Even later komt er een bleek Jodinneke met een hoofddoek aanzetten , loopt naar voren en mag meteen naar binnen.

De Vlaamse fascist knapt bijna van woede en komt uitleg vragen:” Waarom zij wel en ik niet ? ”

Petrus: ” Eigen Volk Eerst ! ”…

( Patje's Weblog )

vrijdag 8 juni 2007

De bruine kant van de N-VA


Jan Jambon , kandidaat Kamerlid voor N-VA en voordien actief in de vlaamse beweging was aanwezig op het feest van het sint -Maartensfonds dat destijds Johan Sauwens zijn Ministerschap kostte ." Jambon speechte zelfs op die bewuste meeting " ,dat zei Karel De Gucht gisteren tijdens het VRT programma De laatste Ronde .
Het Sint Maartensfonds is een extreem rechts genootschap van voormalige oostfronters die vol weemoed terugdenken aan het Nazisme (lees meer HIER en HIER ). NV-A voorzitter Bart De Wever vond de uitlatingen van De Gucht laag bij de gronds .

"sterk staaltje racisme "

" Le chien ne support pas la personne. Risque de morsures voir couleur de peau " (" De hond verdraagt de persoon niet. Risico op beten gezien de huidskleur ").Zo staat het op de VDAB-werkaanbiedingsbrief van de 53-jarige Peter Adedayo Adelanwa na een sollicitatie bij het smeedijzerbedrijf Rampelberg uit Huizingen . Peter is van Nigeriaanse origine.
Eigenlijk moeten we spreken van een poging tot solliciteren want Peter Adedayo Adelanwa werd door bedrijfsleider Bruno Rampelberg niet eens op het bedrijfsterrein toegelaten .

(klik op afbeelding voor een vergroting)


In een reactie ontkent Bruno Rampelberg racistische motieven. " Ik kan er ook niet aan doen dat mijn hond agressief wordt van mensen met een andere huidskleur . Mijn hond is getraumatiseerd en reageert nu eenmaal zo " .
Het had volgens Rampelberg ook geen zin om de sollicitant op een andere plek te spreken. " Het zou toch onhoudbaar zijn geweest . De situatie met mijn hond zou blijven en ik wil vermijden dat mensen gebeten worden ".“ Zodra die meneer hier aankwam, sprong mijn hond tegen het hekken op . Dat doet hij ook als er een zwarte passeert . Die meneer hoefde dus niet eens te bellen . Terwijl we met elkaar babbelden is mijn hond ook niet gestopt met blaffen. Mijn hond heeft wellicht ooit een trap gehad van een zwarte waardoor hij zo doet ” aldus Rampelberg .

Volgens Rampelberg levert dat geen problemen op met klanten. “ ik heb mijn eigen cliënteel en daar zitten geen zwarten tussen . ” Zou hij die hond dan niet beter wegdoen? “ Bent u gek ? Ik heb die hond al vijf jaar. Ik moet toch mijn hond niet wegdoen voor een sollicitant waarvan ik niet zeker ben dat hij een kans maakt om te blijven . ”

“ Een sterk staaltje van racisme ” reageert vakbondssecretaris Gui Heyrman van ABVV-metaal. “ Een harde klap voor Peter. Hoewel hij een knelpuntberoep beheerst, werd hij eerder al afgewezen voor zijn leeftijd en nu dit. ” Heyrman bekijkt samen met zijn vakbond welke stappen ze gaan ondernemen .
“ Allochtone sollicitanten werden vroeger al afgewezen omdat ze klanten zouden afschrikken. Nu is het al omdat de hond hen niet verdraagt ” aldus Heyrman.

(Indymedia)


donderdag 7 juni 2007

gênant


"Een erg boeiend gesprek dat ik met een goed gevoel verliet. Totdat ik een sms kreeg van de directeur-generaal , die me dankte voor mijn aanwezigheid, maar me er wel op wees dat de rits van mijn broek de hele tijd had opengestaan. Gênant." Bart De Wever op zijn weblog over het bezoek ( 4 juni ) aan een meeting van VOKA

LDD & VB : Vechten om hetzelfde been“ Vanhecke hangt graag het beeld op dat hij een beetje zachter is, maar in werkelijkheid is hij dat allesbehalve. Ook Dewinter heeft nu opnieuw duidelijk gekozen voor de extreme lijn ". (Jurgen Verstrepen over de verharding van de VB standpunten )

" Jurgen Verstrepen was een politieke transseksueel in een verkeerd lichaam ", Gerolf Annemans in een interview met de Gazet van Antwerpen .

"Het Vlaams belang draait volledig op het systeem van mandaten, postjes en poen. Nu heb je een platte machtstrijd zoals in alle andere partijen. ” Jurgen Verstrepen over de interne machtsstrijd binnen het Vlaams belang

" Kijk, wij staan voor ideeën, niet voor babes of personalities ". Gerolf Annemans over Jurgen Verstrepen en LDD .

" Het was een opluchting om niet meer elke dag naar Brussel te moeten rijden met de vraag hoeveel messen ik nu weer in mijn rug zou krijgen. Het wordt steeds duidelijker dat Vlaams Belang weer Vlaams Blok is geworden. " en " Marie-Rose Morel heeft in het hoofdkwartier haar kantoor naast dat van voorzitter Frank Vanhecke. Die twee zijn uit op macht, het maakt hun niet uit hoe. Vanhecke heeft de pincode van alle partijrekeningen, Morel gedraagt zich als Madame de Pompadour " . Jurgen Verstrepen in GVA

" Waar zijn die onbehoorlijke extremistische mensen in het Vlaams belang ? ik zie ze niet , Jurgen Verstrepen die een mandaat van die mensen gekregen heeft zou eerlijk gezegd beter zijn mond houden " Frank Vanhecke na de videoboodschap (video) van Verstrepen in Terzake 07 audit

Bekijk hier de volledige uitzending van Terzake 07 audit (Vlaams belang)

Karel Dillen en het VMO .

Sinds zijn overlijden op 27 april van dit jaar grijpt het Vlaams belang zowat elke gelegenheid aan om ons diets te maken hoe groots hun stichter wel was , met geen woord wordt gerept over wat Karel Dillen in het verleden allemaal uitspookte ( lees hier meer).
Rood op Groen kon de hand leggen op vrij unieke videobeelden van Karel Dillen als spreker op een bijeenkomst van de in 1981 verboden privé-militie VMO (Vlaamse Militanten Orde)


Op 4 mei 1981 werd de organisatie veroordeeld als privé-militie voor geweldplegingen, ontvoeringen, illegale samenkomsten en wapenbezit, aanslagen en vandalisme. Hierbij werden ze ook verboden en ging Bert Eriksson voor een jaar de cel in.
(Met dank aan Filip De Bodt voor de tip )