Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zaterdag 27 januari 2007

Ook Marleen Govaerts uit ongenoegen.

Marleen "wilt u mijn mening ? vraag ze aan Dewinter" Govaerts ondervindt aan de lijve het vrouwonvriendelijk karakter van haar partij .
Vlaams belang kopstuk Dewinter blijft echter volhouden dat van onenigheid binnen het Vlaams belang geen sprake is .
Volgens Filip spreken ze enkel voor hun beurt ....
(video niet meer beschikbaar )
- Malaise bij Vlaams Belang
- Overstapppers van VB naar LDD
- Personeelsproblemen bij het VB
- Familie Beckers - Govaerts zegt Vlaams Belang vaarwel
.

vrijdag 26 januari 2007

Naar een vakbond van het Vlaams Belang?

Het Vlaams Belang opende een juridische veldtocht tegen het ACV en het ABVV. Aanleiding is het schrappen van het vakbondslidmaatschap van 211 VB-kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen. De anti-vakbondspartij VB verzet zich tegen het feit dat de vakbonden zich verzetten tegen militanten van een partij die zich steevast afzet tegen ACV en ABVV, en tegen de vakbonden in het algemeen.

Het is bizar dat het VB protesteert tegen het feit dat haar militanten uit de vakbond worden gezet. We moeten ons immers de vraag stellen wat militanten van een anti-vakbondspartij bij de vakbonden te zoeken hebben. Het VB stelde naar aanleiding van haar economisch congres eind 2005: “In tegenstelling tot de traditionele vakbonden, vindt het Vlaams Belang met zijn programma wel aansluiting bij de verzuchtingen van de arbeiders.” Waarom wil het dan dat haar militanten lid kunnen blijven van die traditionele vakbonden? Waarom roept het niet op om de logische conclusies te trekken uit de partijstandpunten en de vakbonden te verlaten?

Het VB stelde op haar economisch congres: “Is ook de vraag niet aan de orde naar de rol van de vakbonden in de samenleving in het algemeen en in de Vlaamse economie in het bijzonder? Zijn de vakbonden geen bijzonder unitaire instelling en is vooral de socialistische vakbond niet sterk gebaseerd op de erg étatistische ingerichte samenleving in het zuiden van het land?” Als we zoiets lezen, is volgens ons volgende vraag aan de orde: hoe kan een rechtgeaarde VB-militant zijn of haar partijpolitieke opvattingen koppelen aan een lidmaatschap van ABVV of ACV?

Het VB klaagt dat de vakbonden “geen verantwoording moeten afleggen voor hun acties of uitgaven.” Blijkbaar wil het VB zelf ook iets te zeggen hebben over de rol van de vakbonden, en wil het dat niet overlaten aan de leden en militanten van de vakbonden. Neen, het VB wil rechtspersoonlijkheid voor de vakbonden, zodat deze aan slagkracht moeten inboeten. Om het nog duidelijker te stellen, voegt de partij er aan toe dat de boekhouding (en dus ook de stakingskas) openbaar moet worden gemaakt.

In de jaren 1980 klonk het nog “Werken baat, staken schaadt”. In de beweging tegen het Generatiepact stelden verschillende VB’ers dat er maatregelen moesten worden genomen tegen stakersposten. De eisen van die beweging zelf werden aan de kant geschoven en het VB meende dat het Generatiepact niet ver genoeg ging in haar aanvallen op het brugpensioen. En dan zou deze partij beweren dat het opkomt voor de belangen van de arbeiders?

Het VB (of toch delen ervan) willen zelfs Dedecker aantrekken in het VB, ook al kan Dedecker niet verdacht worden van een greintje sympathie voor de arbeiders en hun gezinnen. Dedecker staat voor een extremistisch liberalisme dat enkel oog heeft voor het patronaat. Hoe denkt het Vlaams Belang de belangen van de arbeiders te verdedigen met een dergelijk programma?

De partij begint nu een procedure tegen ACV en ABVV omdat een aantal leden werden uitgesloten uit die organisaties wegens kandidaat voor het VB bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Rudy De Leeuw (ABVV) stelde evenwel terecht: "Het recht van vrije vereniging laat ons perfect toe te beslissen wie we willen als lid".

Waarom zouden we toelaten dat het VB als anti-vakbondspartij zou mogen beslissen over het beleid van de vakbonden en over wie er al dan niet lid kan zijn van de vakbond?

VB-vakbond: Eigen patroon eerst?

Het VB lanceert momenteel het idee om te werken aan een eigen vakbond. Naar eigen zeggen wil de partij een “partij-onafhankelijke” “vakbond” opzetten. Marie-Rose Morel zou daar als dochter van een voormalig zakenman, het initiatief toe nemen. Hoe het VB als partij een “partij-onafhankelijke” vakbond zou oprichten, is ons absoluut niet duidelijk. Het is een beetje alsof wij pakweg een onafhankelijke liberale gepensioneerdenclub zouden opzetten. Erg geloofwaardig zou dat niet overkomen...

Misschien kan het VB voor haar initiatief een beroep doen op haar parlementslid Freddy Van Gaever. Deze gefaalde ondernemer stelde vorig jaar in een interview: “ De vakbond heeft meer met 'gangsterisme' te maken dan met solidariteit of met het verdedigen van de arbeiders”. Toen reeds stelde Freddy dat hij een eigen “vakbond” wou opzetten die niet opkomt voor “dieven” en “profiteurs”. Wellicht wou hij dat de werknemers bij een patroonsfederatie zouden aansluiten. Die vertrekken immers van hetzelfde uitgangspunt als Van Gaever: “Er is niets eerlijker dan een vrije economie, waar iedereen vrij is, waar iedereen gelijke rechten heeft en waar de 'struggle for life' heerst tussen iedereen.”

Het VB kiest de kant van het patronaat en hoe het dat zou koppelen aan de creatie van een eigen vakbond is ons niet duidelijk. “Eigen patroon eerst” ? (bron.Blokbuster )

woensdag 24 januari 2007

Partijgenoten over Jurgen Verstrepen

ENKELE REACTIES OP JURGENS WEBSITE

"Jammer dat er zoveel publiciteit gegeven wordt aan wat gewoon een interne andere mening en/of aanpak had kunnen zijn. Totaal overbodig en zeer welkom voor de linkse media. Het past helemaal in 'hun complot' tegen rechts." Geplaatst door: Janice Laureyssens | 23 januari 2007 om 14:45 (Janice Laureyssens is VB-districtsraadslid in Borgerhout.)

"De vraag van Frank Vanhecke om te zwijgen over de discussies inzake de lijstvorming en de te volgen strategie is logisch. Eerst moet er binnen de partij een consensus zijn en daarna moet de partij als één blok naar buiten treden. De interne twisten, die onvermijdelijk zijn in de aanloop naar verkiezingen, in de media uitsmeren is zeer gevaarlijk voor de geloofwaardigheid van de partij. Dergelijk gekrakeel kan ons electoraal veel meer schaden dan de eventuele concurrentie van een Dedecker." Geplaatst door: Johan Daelman | 23 januari 2007 om 15:45 (Johan Daelman is VB-gemeenteraadslid in Liederke en partijraadslid.)

"Daarom benader ik altijd eerst het partijbestuur en daarna de partijraad het hoogste gezagsorgaan van de partij. Jurgen Verstrepen veegt daar zijn voeten aan en heeft een duidelijk gebrek aan discipline. En ik hoop dat het partijbestuur en de partijraad nu eindelijk eens zeggen: van die boer geen eieren!" Geplaatst door: Patrik Faveere | 23 januari 2007 om 16:58 (Patrick Faveere behoort tot de VB-pioniers.)

"Vlaamse vrienden, We kennen intussen alle standpunten, tijd om over te gaan naar de orde van de dag. Er moet een oorlog worden gewonnen, paars moet worden gesloopt!!! Laten we daarom de discussies over de te volgen strategie voor wat ze zijn en laten we beginnen met de campagne. We moeten naar buiten komen met onze thema's. (...) Het is nog een half jaar voor de verkiezingen, we kunnen ons zeker nog herpakken en een goede campagne voeren! Voor éénmaal; eendracht maakt macht!!!" Geplaatst door: jan WVL | 23 januari 2007 om 19:16

"Ik wil geen uitspraken doen over de inhoud van de zaak. Zeker niet via de weblog, ik zal dit wel intern doen. Wat ik wel wil zeggen, of je nu gelijk zou hebben of niet... daar oordeel ik niet (in het openbaar) over..., is dat je beter je mening intern ventileert dan dit in de pers te doen. Ik zou je dus willen vragen voorlopig geen publiek optreden te willen doen over deze zaak en alles wat hier mee te maken heeft. Jouw woorden kunnen ‘intern' misschien wel zinvol zijn (zoals gezegd oordeel ik daar niet publiekelijk over) maar externen, in de media zijn ze sowieso erg schadelijk voor onze partij. Met dank bij voorbaat." Geplaatst door: Pieter van Boxel | 23 januari 2007 om 19:46 (Pieter Van Boxel is VB-gemeenteraadslid in Malle en lid van de VB-regioraad Voorkempen.)

Drie jaar cel voor skinheads die Slovaak neersloegen

De Leuvense correctionele rechtbank heeft dinsdag Kevin Jacobs en Bart Creeten veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar waarvan de helft met uitstel. De twee skinheads uit Tienen waren op 26 augustus 2006 betrokken bij een racistische aanval op een 18-jarige Slovaakse jongen.

Het slachtoffer, Peter Danyi (foto), kreeg een hoop slagen en schoppen en ook vier messteken in de buik. De messteken werden toegediend door een minderjarige die dinsdag niet terecht stond en opgesloten zit in een gesloten instelling.

Kevin Jacobs (26) en Bart Creeten (30) waren zaterdagavond 26 augustus met drie minderjarige vrienden op stap in Tienen toen zij het plan opvatten om vreemdelingen te zoeken om hen eens flink aan te pakken, aldus de twee beklaagden zelf. Daarvoor hadden ze speciaal donkere kledij aangetrokken en stevige schoenen met metalen tippen.

In de Beaudouinstraat zagen ze Peter Danyi en een vriend lopen en vielen hen onmiddellijk aan. Peters vriend kon ontkomen maar de jongeman zelf viel in handen van de 5 skinheads. Die dienden de jongeman verschillende slagen en schoppen toe.

Een van de minderjarigen haalde ook een mes boven waarmee hij het slachtoffer vier maal in de buik stak. Vervolgens zette het vijftal het op een lopen. Peter Danyi kon zijn familie verwittigen en werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de rechtbank ging om een duidelijk geplande expeditie die gemotiveerd werd door een diepgewortelde haat tegen vreemdelingen. De aanval was met voorbedachtheid gepleegd maar omdat het nooit de bedoeling was iemand te doden, ging het niet om een poging doodslag, zoals het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) had geargumenteerd.

De rechtbank wou een signaal sturen naar de maatschappij en naar de twee beklaagden en sprak een gevangenisstraf van 3 jaar uit. De helft van de straf werd wel met uitstel uitgesproken. Eén van de voorwaarden is dat de twee veroordeelden niet meer mogen deelnemen aan activiteiten van extreemrechts. Zij moeten Peter Danyi en zijn familie ook een voorlopige schadevergoeding van 5.000 euro betalen, en het CGKR een schadevergoeding van 250 euro. ...

UPDATE
Skinheads in beroep veroordeeld tot 5 jaar (video)

- Je wordt niet als racist geboren
- Celstraf voor racistische aanvallers/ Eerste racistische moord in Nederland (video)

dinsdag 23 januari 2007

Heibel binnen het VB!

Jurgen Verstrepen legde de persstop naast zich neer en sneerde naar Marie-Rose Morel dat ze "op de verkeerde mensen schoot en het rechtse front torpedeerde". Hij beschuldigde haar ook klikklare onzin uit te kramen. Hij stelde dat Gerolf Annemans, Philip Dewinter, Bruno Valkeniers, Anke Van dermeersch en hijzelf momenteel werken aan een verbreding van de partij. Maar hij zei ook dat "Morel en Vanhecke één geheel vormen". Tussen Verstrepen en Vanhecke zou er een stevige koelte zijn ontstaan toen Jurgen vorige week prompt werd teruggefloten. Morel zou dan ook de absolute steun krijgen van Vanhecke. Verstrepen weet dat hij onder vuur ligt, maar weigert te zwijgen.

maandag 22 januari 2007

Morel vs Dewinter
De ‘overwinningsnederlaag' van de gemeenteraadsverkiezingen zitten het VB echt niet mee. In Het Laatste Nieuws. richt freule Marie Rose Morel haar zwaar geschut op Philip Dewinter. Zij zou het een enorme stommiteit vinden van de partij een hardere koers te gaan varen. Zij wil zich ook niet laten behandelen als een "poppemie" waarmee men op de lijst naar goeddunken kan schuiven. Dat Dewinter Jean-Marie Dedecker de kop van de senaatslijst heeft aangeboden, zit haar zeer hoog. Morel vindt ook dat het VB zich moet openstellen voor de "goedmenende immigrant". "Nieuwkomers die vooruit willen in Vlaanderen... moeten weten dat het Vlaams belang hun belangen beter dient".
Nog Volgens Morel is de geldingsdrang van Dewinter nooit zo groot geweest als nu en wordt hij daarin gevolgd door Gerolf Annemans. Maar volgens Morel komt er heel wat sleet op de formule Dewinter. "Sloganesk en macho gedoe" hoeven niet langer voor haar. Dewinter noemt Morel "ne vent zijn in vrouwenklederen"
(bron : blokwatch )

zaterdag 20 januari 2007

Verstrepen en zijn 'clash of ideas'

Dedecker gelooft blijkbaar zelf ook niet meer zo hard in zijn kansen om tot de Vlaamse Pim Fortuyn uit te groeien. Met twee schamele zetels - eentje in de Kamer, eentje in de Senaat - stelt hij zich al tevreden. Een zeldzame bui van bescheidenheid. De kaarten liggen voor Dedecker dan ook niet ideaal. Door zijn passage bij de N-VA is zijn geloofwaardigheid zwaar aangetast. Met Dedecker werd zo zwaar de vloer aangeveegd, dat hij plots een loser was, een beeld dat zijn imago van onoverwinnelijke strijder geen deugd heeft gedaan.

Met de Lijst Dedecker erbij wordt het al zo versnipperde politieke landschap nog meer verdeeld. Vooral het Vlaams Belang houdt zijn hart vast. Want met zijn zeer populistische discours, zijn resolute pleidooi voor Vlaamse zelfstandigheid en de slogan Gezond Verstand vist Jean-Marie Dedecker in exact dezelfde vijver, op zoek naar het zogenaamde gat op rechts. De paniekerige reacties bij Vlaams Belang liegen er niet om.

"Jürgen Verstrepen, de VB'er die zo graag een keffertje wil zijn maar bij het eerste fluitje van zijn baasje telkens weer verstijft tot wat hij is: een schoothondje."

Helemaal hilarisch is het ideetje van VB-parlementslid Jürgen Verstrepen. De voormalige radiomaker wil een rechtse lijst oprichten die naast zijn eigen partij conservatieve krachten aantrekt. Blijkbaar is stemmen voor het Vlaams Belang ook volgens Verstrepen nog altijd iets waar veel mensen zich voorschamen. Met een extra-rechtse lijst wil hij - net als Dedecker - de fatsoenlijk rechtse kiezer strikken. Maar tot wanhoop van VB-voorzitter Frank Vanhecke bereikt hij er alleen maar een verdere versnippering mee. Net het tegenovergestelde van Vanheckes Forza Flandria , dat nog lang een wensdroom zal blijven.
Tenzij Dedecker toch nog het geweer van schouder verandert. Dat hij vóór 10 juni nog een kartel sluit met Vlaams Belang is nu wel zo goed als uitgesloten. Maar de uitslag van zijn eenmanspartij moet maar eventjes tegenvallen of hij gaat toch nog met het VB scheep. Zeg nooit nooit luidde gisteren Dedeckers devies. Een kniesoor die opmerkt dat hij daarmee al zijn forse verklaringen over Ik-ben-geen-VB'er-en-zal-er-nooit-één-worden in één klap teniet deed.:
vrijdag 19 januari 2007

vrouwelijke voorzitter van het Vlaams Belang ?

« In het Standpunt wordt beweerd dat ik een potentiële vrouwelijke voorzitter van het Vlaams Belang pas binnen tien of vijftien jaar mogelijk acht. (Gazet van Antwerpen, 15 januari.) Mijn betoog was integendeel een dankwoord voor de kwalitatieve verrijking binnen het Vlaams Belang door het grote aantal nieuwe vrouwelijke mandatarissen en partijraadsleden. Ik zegde daarbij dat het misschien wel tijd wordt dan de volgende partijvoorzitter een vrouw zou zijn. Enkel om niet de indruk te wekken dat ik zelf ontslagnemend zou zijn stelde ik dan dat die volgende voorzitter pas over tien of vijftien jaar gezocht wordt. Als boutade uiteraard.»
VB-voorzitter Frank Vanhecke in Gazet van Antwerpen

woensdag 17 januari 2007

Vlaams belang & vrienden : Neofascistische EP-fractie


Er is een nieuwe fractie gevormd in het Europees parlement. Na de toetreding van een aantal Oost-Europese landen tot de EU was er de mogelijkheid om het reeds lang bestaande idee van een uiterst rechtse fractie te concretiseren. Dat daartoe met openlijke Jodenhaters, holocaust-ontkenners en nauwelijks verhulde nazi-aanbidders wordt samengewerkt, vormt blijkbaar geen probleem. Ook niet voor het Vlaams Belang dat de ondervoorzitter van de nieuwe fractie levert.

(video niet meer beschikbaar )


dinsdag 16 januari 2007

documentaire Vlaams Blok (striptease RTBF )


In 1988 maakte het programma striptease (RTBF) een reportage over het Vlaams Blok . Frappant zijn de beelden van een Joodse vrouw met een bloedhekel aan vreemdelingen, in het bijzonder aan Marokkanen . De reportage heeft voorts een mooi beeld van de Vlaams Blok achterban en hoe Dewinter & Co toen campagne voerden. (let vooral op de gesprekken van Dewinter Philippe & Vander Sande wanneer zij van deur tot deur gaan om campagne te voeren !)
Je hoort je 'm in de reportage ook verontwaardigd verklaren het neonazisme te verfoeien, vier dagen na deze opnames was Dewinter in Lommel te gast op een herdenking voor gevallen SS-strijders. (zie ook de uitstekende documentaire 'La face cacheé du Vlaams Blok')


zondag 14 januari 2007

Jurgen Verstrepen op de wip ?

*


Sinds enige tijd begint het Vlaams belang- front barsten te vertonen .
In hun onvermoeibare drang om Vlaanderen verder te verdelen
zijn ze nu ook aan het selecteren geslagen binnen de partij zelf .
Ditmaal is "Mediabrein" Jurgen Verstrepen kop van jut .
Deze mail die op 10 jan,nuari 2007 werd verstuurd naar alle leden van de VB-partijraad komt van patrik faveere , Stichterslid VNP en VB .
---------------------
From: patrik faveere
To: staf Neel ; Ortwin Depoortere ; Nancy Caslo ; Marleen GOVAERTS ; Luk Sevenhans ; Koen Bultinck ; jaak vandenbroeck ; HAGEN goyvaerts ; Guy Dhaeseleer ; Frieda Van Themsche ; Filip Deman ; bart Laeremans ; Alexandra Colen ; guido tastenhoye
Sent: Wednesday, January 10, 2007 8:01 PM
Subject: Fw: Is Frank Van Hecke een enggeestige oelewapper?
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Geachte Partijraadslid,
Frank Van Hecke diende klacht in bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht tegen Rudy Demotte omdat deze minister het nodig vond om een Engelstalige label te gebruiken in een anti-rookcampagne van de regering.
Frank wil hiermee de nefaste invloed van het overmatig gebruik van Engels bestrijden zoals zeer duidelijk in een van de grondbeginselen van het VB genoteerd staat.
Zoals u reeds weet zijn de nationalisten die dit grondbeginsel toepassen volgens Jurgen Verstrepen "enggeestige oelewappers".
Zo vond JV het nodig om een VB-raadslid van Merchtem belachelijk te maken op zijn webwerf omdat deze man het nodig vond - en terecht!- om te protesteren omdat zijn dorp het nodig vond om vooral Engelse en Amerikaanse kerstliederen te spelen op de telefoonwachtlijst.
JV vond het nodig om smalend te vragen of deze man misschien te veel GLUHWEIN of JENEVER gedronken had? Dat is hoe goedmenende VB-leden worden behandeld.
Ik heb nu vergeefs gewacht op een dergelijke reactie van JV op de klacht die Frank ingediend heeft. Maar daar is niets van gekomen en JV is zeer stilletjes gebleven. Ik vraag mij wel af waarom?
JV onderschrijft het grondbeginsel over het Nederlands niet en probeert iedereen -uitgenomen FRANK (twee maten = twee gewichten) belachelijk te maken die zuiver Nederlands bevordert. Amerika ligt JV nader aan het hart dan Vlaanderen en is in feite een Amerikaanse nationalist . Die horen niet thuis in het VB!
Ik verzoek u dan ook vriendelijk om tijdens de partijraad over het goedkeuren van de kandidatuur van JV op onze lijsten de gelegenheid niet te laten voorbijgaan en JV van onze lijsten te laten schrappen.
JV verkondigt ook dat Filip Dewinter aan hem de belofte gemaakt heeft om alle extremisten van welke aard ook uit de partij te zullen zetten. Ook taalextremisten dus? Maar spijtig genoeg voor JV en FDW moet zo een besluit door de partijraad genomen worden en kunnen zij slechts zo een voorstel maken. FDW is niet het hoogste gezag in de partij!
Ik heb de biografie van Karel Dillen door Erik Verstraete nog eens grondig gelezen.
Uit de verschillende uitspraken van Karel kom ik tot het besluit dat onze ere-voozitter een extremist is op verscheidene gebieden.
En hij roept zelfs de nationalisten op om op geen enkel vlak toegevingen te maken en dit talloze keren.
Dat is extremisme en ik ben er trots op dat ik samen met Karel opgetrokken ben bij de VNP omdat hij mijn nationalistische overtuiging kon verwoorden zoals ik het zelf ook zag. En de mensen die mij kennen zullen ervan kunnen getuigen dat ik inderdaad ook een taalextremist ben.
Gaat JV nu ook de uitsluiting vragen van Karel Dillen en gaat Filip Dewinter de eerste stap zetten in de partijraad om dit te verwezenlijken?
Het is duidelijk dat JV niet op onze lijsten thuishoort en ik verzoek u om op de volgende partijraad uw verantwoordelijkheid op te nemen en de profiteur, die teert op het idealistische werk van onze basismilitanten, aan te klagen en instede ervan om Karel Dillen eruit te zetten.
dit lot door JV te laten ondergaan.
De moed om voor uw overtuiging uit te komen past elk partijraadslid.
Wij hebben in de partijraad - het hoogste gezag in de partij - onafhankelijke mensen met moed nodig en geen ja-knikkers zoals in de andere partijen.
Patrik FAVEERE
Stichterslid VNP en VB

----------------------------------------------------------------------------------------------
Een Vlaams Belang mandataris onder username "Blauwvoet " zegt het zo op Politicsinfo.net , de open riool van Vlaanderen :


Geplaatst: Zo 14 Jan 2007, 13:23 | Onderwerp: Reageer met quote Naar boven


quote:
Originally posted by Blauwvoet
Nooit in de geschiedenis heeft een Vlaamsnationale partij zo dicht bij haar eerste doel ,nl. zelfbestuur , gestaan als vandaag.
Uitgerekend op zo'n moment voelen sommigen zich geroepen om verdeeldheid te zaaien.
Hun argumenten zijn niet uit de lucht gegrepen. Dat klopt.
Ook ik heb mijn bedenkingen bij sommige daden en uitlatingen van Verstrepen.
Verstrepen is echter het VB niet.
Eendracht maakt macht. Verdeeldheid in de gelederen kunnen we missen als de pest.
We mogen onze politiek correcte tegenstanders dat plezier niet gunnen.
Laten we onze energie gebruiken om de verantwoordelijke politici buiten de partij aan te vallen i.p.v. publiek het proces te maken van sommige mandatarissen .
Elke stem telt.
Ook de stemmen die Verstrepen oplevert.

We komen geen stap verder op die manier. Integendeel.
Verstrepen schrijft tenslotte het partijprogramma niet hé !
Vuile was dient bovendien niet uitgestald te worden !


De posting spreekt voor zich .....

zaterdag 13 januari 2007

"La Face Cachée Du VLAAMS BLOK " (2004 )

RTBF-journalist Jean-Claude Defossé bundelde de meest onthullende beelden uit de (voor)geschiedenis van het Vlaams Blok in deze spannende documentaire uit 2004. Tweemaal vertoond op de RTBF, nog nooit op het Vlaamse scherm. Naar verluidt omdat de Vlaamse kijker "dit toch allemaal al weet".

Je kan de documentaire ook op Google video bekijken (Klik Hier)